©  Foto:

Vester Strand

Vester Stand ligger for enden af Badevej, som går fra Jægerspris Hovedgård. Det er en børnevenlig sandstrand, badebro fra 1. maj til 1. oktober.

Adgang og parkering kan ske fra det skarpe sving på Kulhusvej, på vej mod Kulhuse. Kun adgang til fods og på cykel gennem det militære øvelsesterræn. "Stranden" for jægersprisborgere. Børnevenlig. Sandet, blød bund. Opholdsmuligher på græs.

Sandbund, lavvandet så man skal langt ud, blød bund.

Parkeringsplads ca. 1. km fra p-pladsen i svinget på Kulhusvej.
Ca. 1 km til bus 316.