Vesterborg Kirke

Foto: Visit Lolland-Falster
Attraktioner
Kirker
Adresse

Rosningevej 2

4953 Vesterborg

Kontakt

E-mail:kmh@km.dk

Telefon:54939345

1805-31 var Vesterborg residens for det nyoprettede Lolland-Falster stifts første rigtige biskop, P.O.Boisen.

I den forbindelse en større ombygning i det tidlige 1800-tals stil: Større vinduer, et lille tårn (tagrytter), altertavle med maleri af Eckersberg-eleven Nic. Wolff forestillende kvinderne ved Jesu grav Påskemorgen.

I kirken mindetavle for Vesterborg Lærerseminariums grundlæggere: Grev C.D.F.Reventlow, lærer A.Hansen og P.O.Boisen.

Rester af middelalderlige kalkmalerier i koret: Treenigheden, Gud Fader på tronen holdende sin korsfæstede søn frem, imellem dem ses Helligåndens due. Apostlen Peter med himmerigets nøgler. Apostlen Paulus med ordets sværd. Symbolerne for de fire evangelister.

På kirkegården biskop P.O.Boisens familiegravsted.

Adresse

Rosningevej 2

4953 Vesterborg

Sidst opdateret af
Visit Lolland-Falster