©  Foto:

Vestervig Kirke

Nordens største landsbykirke ligger i Thy.

Vestervig Kirke var oprindeligt del af et kloster.

Vestervig Kirke er opført 1140-60 i romansk stil og viet til Sankt Thøger. kirken har gennemgået mange forandringer gennem tiden. 

Kanonisk solur, som der kun findes 2 tilsvarende af i hele Europa.

Orgel med 52 stemmer, som kan opleves ved de mange kirkekoncerter.

Historie:
Til kirken knytter sig sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris, en ulykkelig kærlighedshistorie. Liden Kirsten, der var halvsøster til Valdemar den Store, havde et kærlighedsforhold til Prins Buris, broder til Dronning Sofie.

Da Valdemar opdagede forholdet, lod han Liden Kirsten danse til døde. Hun blev begravet på Vestervig Kirkegård. Prins Buris blev blindet, gildet og lænket til kirken, så han lige kunne nå Liden Kirstens grav. Da han døde, blev han begravet i samme grav som Liden Kirsten.

Det er stadig skik, at brude lægger en buket på graven. 

FOTOS OG TEKST: Niels Clemmensen