©  Foto:

Vigsø Kirke

Vigsø Kirke i Thy er en kullet landsbykirke, hvis ældste del er fra romansk tid (1100-tallet).

Vigsø Kirke har en særpræget altertavle af træ, som viser himmerigets port.

Kirken er indviet til Sankt Peter.

Kirken består af skib, kor, våbenhus og klokkegalge.

Koret har blytag, mens resten af kirken er tækket med tegl.