©  Foto:

Vikingefår i Samsøs natur

Gutefåret nedstammer fra Gotlandske får og er først opstået som selvstændig race med eget navn i 1974.

Af Bjarne Manstrup, leder af Naturafdelingen på Samsø

Udrykningshold med god appetit 
Gutefår blev introduceret på Samsø i 1980’erne, hvor en lille flok blev udsat på en af holmene i Stavns Fjord. Gutefårene er robuste og omgængelige, de æder meget gerne blade af træer og buske og er derfor velegnede til visse former for naturpleje.

Naturpleje med Gutefår kræver dog god planlægning. Fårene spiser nemlig også gerne blomster og kan derfor gøre mere skade end gavn, hvis de græsser for hårdt eller for længe samme sted. Samsø Kommunes Naturafdeling benytter ofte Gutefårene som et ”udrykningshold”, hvis et område er groet til i brombær, hybenroser eller slåen. Her kan en målrettet og relativt kortvarig indsats med fåregræsning være med til at genskabe et blomsterrigt overdrev.

Oplev Gutefårene i naturen
I en årrække var alle Gutefår på Samsø ejet af Samsø Kommune. I dag er der flere private dyreholdere, der afgræsser med Gutefår, og man kan købe kød og skind fra dyr, der har gået i naturområderne ved Stavns Fjord eller i Nordby Bakker. Som et ekstra kuriosum benytter Samsø Golfklub også Gutefår til at holde opvækst af træer og buske nede.

Der er ingen grund til at være bange for fårene, da de som regel vil trække væk, når der kommer besøgende. Naturafdelingen har udarbejdet informationsmateriale om naturpleje og fremviser gerne dyrene ved offentlige arrangementer og events som Samsø Råvarefestival, Vikingearrangement m.m.

Denne sommer vil der være mulighed for at se Gutefårene ved Samsø Naturskole, ved Sælvigbugten et par km. Nord for Kanhavekanalen, ved tårnet på Ballebjerg og ved Issehoved.
Der går også Gutefår på holmene i fjorden, men de må opleves på afstand, da der ikke er offentlig adgang.

Fakta om Gutefår

  • Arkæologiske fund dokumenterer Gutefårenes ligheder med ældgamle fåreracer, og Gutefår omtales derfor ofte som ”Vikingefåret” eller ”Bronzealderfåret”.
  • At Gutefåret er blevet bevaret, skyldes et målrettet avlsarbejde med det formål at sikre kulturarv og uerstattelige genetiske egenskaber. Gutefår kendes let ved, at både får og væddere har horn.
  • De har sjældent problemer med at føde deres lam, og de er meget hårdføre over for vind og vejr og kan gå ude hele året. Og så skal de ikke klippes, da de selv taber ulden.
  • Lammene fødes i marts-maj og vejer da halvandet kg. Syv måneder senere vejer de 45-50 kg, hvilket betyder, at de øger deres vægt med 2-300 gram dagligt.
  • For yderligere oplysninger om Gutefår og naturpleje på Samsø kontakt Samsø Kommune, Naturafdelingen, Langørevej 12.