©  Foto:

Vindekilde

Besøger du Røsnæs skal du også gå en tur i Vindekilde. Du parker bilen på p-pladsen ved skoven lige før naturskolen, og går mod syd/sydvest hen over overdrevet.

Her går turen op og ned ad bakke for tilsidst at ende ved kysten med en fantastisk udsigt. Du kommer igennem et urskovsagtigt krat, en fantastisk rig blomsterflora foruden insekter, hugorme, snoge, markfirben og salamandre. 

Området blev fredet i 1924 ved en af Danmarks første naturfredninger. - Overdrevets blomster er ikke et produkt af landbruget – men har overlevet siden urtiden. De findes på den jord, hvor man aldrig har pløjet, og hvor græssende husdyr har holdt græs, krat og buske i ave lige som deres vilde forfædre.

De vindformede krat på skrænter og i slugter er måske de flotteste af deres art i Danmark. En afmærket sti følger toppen af skrænten og går ned i Vindekildeslugten nær kildens udløb i havet. Resterne af en tidligere bæverfarm ses som to rækker betonrør gravet ind i skrænten.

På de tørre solbeskinnede skrænter findes en spændende flora med arter, der ellers er karakteristiske for Europas stepper længere mod syd og øst. Markbynke, nikkende kobjælde, glat rottehale og knoldet mjødurt befinder sig her på den nordlige grænse af deres udbredelsesområde og er sjældne i Danmark.

Også insektlivet er rigt og særpræget. Mest iøjnefaldende er de mange dagsommerfuglearter.