©  Foto:

Vistoft Kirke

Vistoft Kirke er opført på en såkaldt ”falsk” bakketop et par hundrede meter syd for landsbyen Vistoft. Kirken ligger ca. 60 meter over havet, hvilket gør den til en af landets højest beliggende kirker. Fra kirken er der vid udsigt over Knebel og Kalø Vig.

Kirken er formentlig opført omkring midten af 1100-tallet, bygget af rå og kløvede kampesten, og med hjørner og dørindfatninger af kvadre. Oprindeligt bestod Vistoft Kirke som andre romanske kirker af kor og skib. I første halvdel af 1500-tallet blev kirken mod syd udvidet med våbenhus og mod vest med et såkaldt ”styltetårn” (tårn med høj åbning mod vest). Samtidig blev indsat hvælving i koret. Skibet har fladt bjælkeloft.

Fra 1740-86 boede provst Erik Gjørup Begtrup i præstegården, som lå N for kirken. Han var en af de første privatpersoner her i landet, som anlagde prydhave. Endvidere var han foregangsmand indenfor både skole- og fattigvæsen samt landbrug.

Kirken gennemgik en omfattende istandsættelse og ombygning i 1774. Kirken blev restaureret igen i 1942, hvor flere kalkmalerier blev afdækket.

Kirkens gamle klokke fra 1300-tallet er bevaret, og der ringes stadig med denne ved gudstjenester og bryllupper. Klokken er en af de ældste i landet, da der kun er overleveret ganske få kirkeklokker fra middelalderen.

I tidligere tid var der eksercerplads ved kirken.

Præsten træffes ikke om mandagen.

Kirken er åben alle hverdage fra kl. 8-16. Kirken kan dog være lukket pga. kirkelige handlinger.