Vitsø

I området omkring Vitsø findes strandenge, vandhuller og fugleliv med masser af gæs og ænder.

Vitsø var oprindeligt en fjordarm med strandenge i kanten, som havde direkte forbindelse til havet. Området blev gennem mange år afvandet ved hjælp af inddæmning, og da man begyndte at dyrke jorden, forsvandt mange af de sjældne engplanter. I 2009 stoppede man afvandingen af området, og Vitsø blev til et sammenhængende naturområde på 150 hektar med en ny stor sø omgivet af strandenge og ferske enge.

I søen er der anlagt tre fugleøer for at beskytte ynglende fugle mod rovdyr og Vitsø fungerer nu som sidste stop i Danmark for mange trækfugle, inden turen går sydover. Grågæs, ænder og vadefugle yngler her og du kan også være heldig at se viben flakse hen over engen.

Fra P-pladsen ved Søbygaard og P-pladsen i Vorbjerg Skov kan man følge stier rundt om søen. Nogle af dem indgår i det sammenhængende stisystem, Øhavsstien, som er tydeligt afmærket med blå skilte på træpæle.