©  Foto:

Vivild Kirke

Vivild kirke består af kor og skib, tårn mod vest og våbenhus mod nord. Kor og skib er fra romansk tid, antagelig bygget i Valdemarstiden, 1100 -1200, af smukt tilhuggede granitkvadre på en sokkel med skråkant. Kirken har oprindelig haft to døre, en mandsdør i sydsiden og en kvindedør i nordsiden. Mandsdøren er forlængst tilmuret, men der er tydelige spor efter den i skibets sydvæg.

I gotisk tid, 1400-1500, er de oprindelige flade bjælkelofter erstattet af hvælvinger - i koret to og i skibet tre fag krydshvælvinger, ligesom korbuen blev ændret til spidsbue. Fra gotisk tid stammer også det kraftige tårn og våbenhuset. Tårnet har det egnstypiske pyramidetag og er opført af granitkvadre og munkesten. I tårnets sydlige hjørne ses et brætspil udhugget i en af de smukke granitkvadre. Det er sikkert et symbol for den bygmester, der har opført tårnet.

I tårnbuen er indmuret en romansk gravsten med kors, som formodes at være ældre end selve kirken.

Tårnets hvælvede underrum åbner sig mod skibet i en spidsbue. Det store våbenhus af munkesten er opført i to omgange, idet den oprindelige bygning i senmiddelalderen er forhøjet med et øvre stokværk udsmykket med blændingsgavl. Kirkens tagflader er tækket med bly og kvaderstensmurene står blanke med hvidtet teglstensmurværk.

Åben i graverens arbejdstid.