©  Foto:

Voldby Kirke

De ældste dele af Voldby kirke, det vil sige skibet, koret og den nederste del af tårnet, stammer fra tiden omkring 1200 – romansk tid med andre ord.

Voldby kirke er en af Østdjurslands 9 kridtstenskirker, hvad der ligger lige for al den stund at middelalderens kirkebyggere har haft let adgang til kridtstenen i de nærliggende Sangstrup og Karlby klinter. Det er derfor heller ikke så overraskende at nabokirkene i Gjerrild, Karlby, Hammelev og Enslev ligeledes er kridtstenskirker.

I modsætning til den hårde granit er kridtstenen let at forarbejde, og de nævnte kirker har også alle dekorativ udsmykning i form af fint udhuggede blændarkader. I 1300-tallet blev kirken ombygget hvorved murværket blev forhøjet og koret ombygget til et langhuskor. I det efterfølgende århundrede kom våbenhus og sakristi til.

Kirkens kalkmalerier er udført i årene umiddelbart før Reformationen nærmere bestemt i 1520. Foruden symboler for evangelisterne og en række groteske væsner, er der fine skibsbilleder blandt andet af et imponerende krigsskib der anses for at være den ældste afbildning af et krigsskib i en dansk kirke.

Kalkmalerierne

Kirkens kalkmalerier fra ca. 1520 er fremdraget i 1891:

Øverst i koret: Rankedekorationer og geometriske figurer og Århus-bispen Jens Iversen Langes våben.

Første fags hvælv: Fire engle med de fire evangelistsymboler indtegenet på våbenskjolde.

Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken.