©  Foto:

Vollerup Skov

Vollerup Skov ligger i en skovfattig og bynær egn. I 1992 købte Skov- og Naturstyrelsen den første ejendom til skovrejsning, og i dag dækker skoven 207 ha. Skoven er blevet plantet for at give den lokale befolkning en anderledes og mere varieret natur- og landskabsoplevlse.
Hunde er velkomne i Vollerup skov, men de skal føres i snor.