©  Foto:

Vor Frelsers Kirke

Med sin placering på Torvet, er denne kirke det absolutte centrum af Horsens, hvorfra byen har udviklet sig. Det er samtidig den ældste bygning i byen og fungerer i dag som en aktiv sognekirke med bevaringsværdigt inventar af historisk og kunstnerisk værdi.

Vor Frelsers Kirkes historie

Vor Frelsers Kirke ligger smukt placeret på Torvet i Horsens, midt i byens travle handelsliv, hvor der gennem mange århundreder har været torvehandel. Den er blandt landets smukkeste barokkirker, men bærer præg af mange forskellige perioder. Oprindelig blev kirken opført af Kong Valdemar Sejr. Byggeriet begyndte omkring 1225 og varede cirka 30 år. Kirken blev bygget af teglsten, som dengang var et usædvanligt og kostbart materiale, der siger noget om bygningens betydning. Før dette var teglsten kun benyttet ved få andre kongelige bygninger. Det menes, at der før denne tid lå en trækirke på pladsen, ligesom også Torvet eksisterede før opførslen af kirken.

Kongen ejede kirken frem til 1351, hvor kirken blev overdraget til Johanitterne, som i forvejen havde Vor Frue Kloster og Klosterkirken, der lå et par hundrede meter fra Vor Frelsers Kirke. I den sene del af middelalderen fik protestantismen langsom magten i samfundet, da reformationen ramte Danmark, hvilket medførte, at byen smed munkene på porten i 1532.

Kirken har været restaureret ad flere omgange, både i 15., 17., 18., 19., og 20., hundrede. I 1935-36 forsøgte man at genskabe kirken i dens oprindelige form fra middelalderen. Grundet de mange forandringer gennem tiden, kan det være svært at se, hvad der er gammelt og hvad der er nyt. Flere steder kan man dog se oprindelige dele af kirken.

Bl.a. ved vestportalen, en indgang, der formentlig har været kongens egen indgang. Porten er synligt brandskadet af den voldsomme brand i 1544, som var skyld i, at næsten hele Horsens brændte ned. Kun kirkerne består fra tiden før branden.

I 2018 blev kirken udsat for en påsat brand, der kostede uerstattelig kirkekunst. Ikke mindst den historiske prædikestol fra 1600-tallet, som var blandt de væsentligste renæssancekunstværker i Danmark og et højdepåunkt for dansk træskærerkunst. Kirken undergik derfor en indvendig totalrenovering og genåbnede i 2020.

 

Kig indenfor i kirken

Kirken er åben i dagtimerne, og du er velkommen til at kigge ind for at beskue det smukke kirkerum, når der ikke er gudstjenester, bryllupper, begravelser eller lignende. Hav respekt for kirkens funktion, og undlad at larme. I kirken kan du se en række fornemme gravminder og gravsten fra de af byens borgere, som var rige nok til at blive begravet inde i selve kirken. Når du går rundt i kirken, kan du lægge mærke til, hvor tydeligt det er, at kirken repræsenterer mange århundreders udvikling og forandring.

 

Er Vor Frelsers Kirke Horsens’ ældste bygning?

Vor Frelsers Kirke menes at være fra 1225, hvilket gør det til byens ældste bygning. I hvert fald, hvis vi snakker bygninger, som oprindelig blev bygget i Horsens. For Horsens er vokset ud af sine oprindelige rammer og har opslugt flere landsbyer, som i sin tid lå udenfor bygrænsen. Blandt disse landsbyer var Tyrsted og Torsted. Tyrsted Kirke og Torsted Kirke blev begge bygget i 1100-tallet og er derfor ældre.

 

Flere historiske bygningsværker

I denne guide kan du finde historiske bygningsværker og andre historiske attraktioner omkring Horsens.