©  Foto:

Vor Frue Kirke Skive

Vor Frue kirke er opført o. 1200. Kirken er udvidet og ombygget flere gange. Kirkens kærne er romansk og kan tydeligt ses, når man kigger på kirken fra nord. Senere i middelalderen er kirkens kor og skib forlænget. Omkring 1400 tilbyggedes tårnet, kapellet og våbenhuset, der o. 1750 blev forsynet med barokgavl af bygmester N.H. Riemann, Skive.

O. 1880 var kirken blevet for lille til Skives stærkt voksende befolkning. Man overvejede at udvide kirken eller at rive den ned, men fundet af de smukke og usædvanligt velbevarede kalkmalerier på hvælvingerne reddede kirken. I stedet opførtes Skive Kirke.

Vor Frue Kirke blev tømt for næsten alt inventar og fungerede fra 1898 til 1946 som kapel. Siden er en del af det oprindelige inventar, bl.a. døbefonten, ført tilbage til kirken. Altertavlen er et renæssancearbejde fra o. 1600. Prædikestolen med "helligåndsdue", lavet af billedhuggeren Erik Heide, er opsat i 1992.

Kalkmalerierne udgør den største samlede præsentation af middelalderkirkens helgener i Danmark. Malerierne er udført i 1522 og bekostet af adelsslægten Høg, hvis våbenskjold findes på en korbue. I alt 75 personer er afbildet på kirkens hvælvinger. Personerne er placeret på en ?helgentrappe?, som er ordnet efter rang fra alteret:
1.korhvælving: Treenigheden (Jesus, Gud, Helligånden) omgivet af lovsyngende engle.
2.korhvælving: Maria og Maria Magdalena, omgivet af 11 apostle (- Judas)
1.hvælving i skibet: Den hellige familie: ?Annas hus og slægt? ? Marias mor og hendes tre ægtemænd og hendes tre døtre (én med hver!), der alle hed Maria, med deres familie.
2.hvælving i skibet: De egentlige martyrer med deres martyrsymboler.
3.hvælving i skibet: Kirkens bekendere ? vidner i kraft af deres liv, f.eks. kirkefædre, ordensstiftere, abbeder, lokale helgener ? Kjeld fra Viborg og Thøger fra Vestervig.

Til kirkens placering knytter sig et sagn: Skive Å var for århundreder siden en fjord, der fyldte hele ådalen. I en storm kom en jomfru af ædel byrd i havsnød. Hun bad til Gud og lovede, at hvis hun kom frelst i land, ville hun bygge en kirke, hvor hun fik fast bund under fødderne. Nogle skibonitter trak hendes skib i land med et tov, og som tak lod hun Vor Frue Kirke opføre. Og tovet ? det blev til en forstening, som er muret ind i kirkens kor!

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur