©  Foto:

Vorbasse Krigshavn - Smuk krigshavn tæt ved Billund

I Billund-området har vi ingen havne, men vi har en krigshavn.
Krigshavnen er Vorbasses gadekær, og den er en naturligt dannet lille sø. I århundreder har den fungeret som byens branddam og vandingssted for kreaturer. I løbet af 1930erne blev der plantet flere træer omkring dammen, der blev sat en stensætning, og et springvand blev anbragt midt i. I området omkring dammen blev der anlagt græsplæne og grusgange, og der blev rejst en flagstang. Hele området, som dermed var blevet et lille parkanlæg, blev rammet ind af et hvidmalet stakit med en flot portal som indgang. Sidenhen er der også blevet tilføjet en legeplads til parken.

Allerede i 1924 kunne man se det første krigsskib på en kort visit i havnen. Det var dog først i 1984, at flådebesøget fik en mere varig karakter, først med korvetten LABRI, og i 1990 med en russisk undervandsbåd. Korvetten søsættes hvert år påskelørdag under stor festivitas. Undervandsbåden forsvandt i forbindelse med den store renovering i 2003 for senere at dukke op på Vorbasse Camping.