Adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark

2022 – på vej mod lysere tider

5.1.2022
Foto: Robin Skjoldborg

Af adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark 

Ved indgangen til 2022 tyder meget på, at vi står et bedre sted end samme tidspunkt sidste år. Særligt hvis de seneste meldinger om, at den nu fremherskende omikronvariant er mindre farlig, holder stik. 

Alligevel må vi konstatere, at corona endnu engang sætter rammerne for vores arbejde. Smitten har igen spredt sig og medført restriktioner i flere lande. Også mange flyafgange er blevet aflyst den seneste tid. 

Det betyder også, at VisitDenmark forsætter i samme spor som i 2021: Med en central og agil styring af de internationale markedsføringsmidler, et særligt fokus på nærmarkederne, markedsføring uden for højsæsonen, en stærk indsats for mødeturismen og med allways on aktiviteter som grundlag for målrettede kampagner. Men også med nye tiltag, idet vi blandt andet vil sætte en ny kurs for markedsføringen i Sverige og Norge. 

Vi vurderer løbende, hvornår det er det rigtige tidspunkt at lancere de kampagner, der skal trække internationale turister hertil i foråret og forsommeren. Vi følger udviklingen på markederne tæt og har et fleksibelt set-up, som betyder, at vi er klar til at rykke med få dages varsel. Vi har prøvet det før, og forhåbentlig rammer vi markedet med samme gode timing, som vi gjorde i 2020 og 2021. 

Når vi går 2022 i møde med optimisme, handler det også om, at vi under pandemien har set, at der er rejselyst på markederne, også lyst til Danmark. Når muligheden for at rejse har været der, er turisterne kommet. Tyskerne satte rekord i overnatninger i efteråret 2021, og svenskerne er igen begyndt at vælge Danmark. 

Målet er, at vi skal have genstartet turismen i hele landet i 2022. Det kræver, at vi står sammen i dansk turisme, og at vi bruger vores ressourcer konstruktivt og innovativt. Det er sagt før. Men specielt med corona som uforudsigelig medspiller og en konkurrencesituation, hvor hele verden jagter turisterne, er det helt afgørende, at vi har et tillidsfuldt samarbejde og følger samme spor. 

Danmark har en masse at tilbyde og fortælle til verden, og med konceptet The Land of Everyday Wonder har vi en ramme, der netop kan rumme og fremhæve det unikke i hele Danmark. 

Mange af vores partnere har taget The Land of Everyday Wonder til sig, og en helt ny analyse viser også, at det bliver godt modtaget af turisterne i Tyskland, Sverige og Norge. Stort set alle på de tre markeder associerer brandet med noget positivt, og en stor andel får et bedre indtryk af Danmark som feriedestination. Det siger mig, at vi er på rette vej, og at det giver mening at basere markedsføringen på ét stærkt brand.

I 2022 lancerer Det Nationale Turismeforum en ny national strategi. Det bliver spændende at se, hvordan regeringens målsætning om, at Danmark skal være en af de mest bæredygtige turismedestinationer, bliver afspejlet i strategien. De fleste turismeaktører arbejder allerede i dag seriøst med bæredygtighed. Alligevel kan strategien medføre et mere nuanceret blik på turismen, hvor vi i højere grad skal styre efter, at vi har en turisme, som vi både kan leve af og leve med. 

2022 bliver også året, hvor verdens største cykelløb kommer til Danmark. Når de tre første etaper af Tour de France bliver kørt på dansk jord, er det en enestående mulighed til at fortælle om Danmark som rejsemål, vores livsstil og cykelkultur. Planlægningen er i gang, og vi sætter stærkt ind 100 dage før den danske Tour-start. 

Med alle coronaforbehold vil jeg vove at sige, at fremtiden ser lovende ud. I den forstand, at der er grund til at tro, at mange turister kommer tilbage til Danmark i 2022, men at vi skal ind i 2024, før vi er tilbage på 2019-niveau. 

I VisitDenmark glæder vi os til igen at bringe Danmark i spil ude i verden og sammen med destinationer og private turismeaktører skabe rejselyst til Danmark og være med til at bringe turister hertil.

Godt nytår!