Shelter i skoven på Djursland

Fire spor mod en bæredygtig turismeudvikling

1.9.2021
Foto: RAISFOTO

VisitDenmark fremmer den bæredygtige turismeudvikling inden for fire overordnede spor: viden, markedsføring, partnerskaber og internt. 

I VisitDenmark har vi de seneste år arbejdet for at fremme bæredygtig turisme ud fra både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn gennem en række forskellige indsatser.

Indsatserne sker inden for fire spor, som følger vores overordnede strategi: 

  • Turismeviden: Vi samler viden og data ind om bæredygtighed og bidrager til effektive måleredskaber for at kunne følge den bæredygtige udvikling.  
  • Markedsføring: Vi bidrager til, at turismen spredes over en større del af året (sæson) og fordeles ud over hele Danmark (geografi). Vi understøtter Danmarks position som en bæredygtig rejsedestination i vores kommunikation.
  • Partnerskaber: Vi deler vores viden og erfaringer og bringer det i spil i alle relevante netværk, fora og samarbejder.  
  • Internt: Internt i VisitDenmark arbejder vi også med bæredygtighed i forhold til FN’s verdensmål.

Solidt videngrundlag 

VisitDenmark følger udviklingen tæt og sikrer et solidt videngrundlag om turisternes adfærd og holdning til bæredygtighed. I vores analyser spørger vi om turisternes holdning, behov og forventede adfærd i forhold til rejser, og vi deltager i såvel nationale projekter som internationale arbejdsgrupper for at indsamle og dele viden og for at skabe sammenlignelige målepunkter. 

Vi har gennem tre år spurgt ind til turisternes holdning til bæredygtighed, og med små udsving ligger andelen af grønne idealister – altså turister, som forventer at bæredygtighed og miljøhensyn vil påvirke deres rejsevalg – på samme høje niveau. På de fire nærmarkeder ligger andelen af grønne idealister på mellem 23 og 40 procent af befolkningerne. Størst er andelen i Tyskland. 

Analyserne viser også, at bæredygtighed er blevet et markant vigtigere rejsemotiv for de grønne turister gennem årene. Dog rangerer bæredygtighed lavt som rejsemotiv sammenlignet med afslapning og naturoplevelser. 

Den seneste analyse viser også, at størstedelen af de grønne turister overvejer at vælge destinationer og overnatningssteder, som har et miljøcertifikat. 

Hele Danmark, hele året

Gennem flere år har vi haft fokus på at markedsføre Danmark uden for højsæsonen, og i dag er størstedelen af vores budget målrettet sæsonforlængende aktiviteter, hvor der er ledig kapacitet.

Vores fokus ligger i høj grad på at tiltrække turister fra de fem nærmarkeder: Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien. Aktiviteter i fx USA skal bidrage til at sprede turismen til nye steder i landet og med fokus på lokale oplevelser.

Netop ved at medvirke til at sprede turismen ud over året og over hele Danmark bidrager vi til, at turismen i Danmark udvikler sig i forhold til økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. 

I 2021 prioriterer vi som følge af corona-pandemien de fem nærmarkeder endnu højere, ligesom storbyturismen er i fokus for at genstarte særligt København, som er hårdt ramt af manglende udenlandske turister. 

Bæredygtig kommunikation 

Danmark bliver i mange sammenhænge anset som et foregangsland inden for bæredygtighed, og har i den forbindelse allerede en god position. Derfor er det vigtigt, at vi ikke overkommunikerer bæredygtighed eller ”greenwasher” i kommunikationen om Danmark. 

Bæredygtighed indgår som en subtil del af VisitDenmarks kommunikation af Danmark og bliver kommunikeret som en del af brandfortællingen ”The Land of Everyday Wonder”. Når vi fx kommunikerer om dansk gastronomi er det ud fra fakta og cases og ved at fortælle om lokale fødevareproducenter, sæsonbetonede råvarer og specifikke restauranters tilgang til madspild. 

På baggrund af vores analyser har vi udarbejdet personas af de grønne idealister med konkrete tips til kommunikation med målgruppen for vores samarbejdspartnere i dansk turisme.  

For de turister, som er særligt interesserede i bæredygtighed, har vi udviklet en sektion på visitdenmark.com med blandt andet ideer til oplevelser, transport og overnatningsformer, som skal gøre det nemmere at planlægge en grøn ferie i Danmark.

Vi indkøber billeder med bæredygtighed in mente og udvikler fortsat mere bæredygtigt content med input fra vores samarbejdspartnere. På mødemarkedsmesser og til events opfører vi stande så bæredygtigt som muligt. Og i den internationale presseindsats har vi gennem flere år indarbejdet flere bæredygtige vinkler, når udenlandske journalister besøger Danmark. 

Videndeling og partnerskaber 

Vi bringer vores viden og erfaring om turisme og bæredygtighed i spil i netværk, arbejdsgrupper og andre relevante fora. 

Fx bidrager vi til internationale arbejdsgrupper under UNWTO, ETC, OECD og Nordisk Ministerråd, og vi deltager i nationale arbejds- og ekspertgrupper om udvikling af bæredygtig cykelturisme, lystfiskerturisme, tilgængelighed, økologiske spisesteder etc.  På overordnet nationalt plan bidrager vi til at udvikle en strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, bl.a. med ideer til initiativer og definition af relevante målepunkter. 

Fremadrettet vil vores samarbejdsaftaler med destinationsselskaberne - og senere også med andre partnere - inkludere gensidig videndeling om udvikling og aktiviteter ift. bæredygtighed. 

Nye analyser, insights og aktiviteter deles på vores website, i nyhedsbreve, på webinarer, konferencer mv.

Bæredygtighed på de indre linjer 

Også internt i VisitDenmark arbejder vi med bæredygtighed.

Vi opnåede i begyndelsen af 2021 at blive Green Tourism Organization (GTO) under HORESTA. Som GTO er det en fortløbende proces at arbejde med bæredygtighed, og vi vil hvert år implementere to nye større bæredygtighedstiltag i organisationen. 

Vi involverer halvårligt kollegaer om miljømæssige forbedringer og har dialog om bæredygtighed kollega til kollega via intranettet.