Woman with bikes on cycling trip at Naturparken Hindsgavl Dyrehave near Middelfart, Fyn

Glade borgere er et mål for turismen

11.3.2022
Foto: Michael Fiukowski & Sarah Moritz

Borgermøder, frivilligindsats og regenerativ turisme. VisitAarhus og Destination Vesterhavet har forskellige udgangspunkter og tilgange til at arbejde med at involvere borgerne i turismeudviklingen. 

Er der en øvre grænse for, hvor mange turister en destination kan rumme? Hvordan kan de lokale borgere være med til at give turisterne en god oplevelse? Og hvordan kan turisterne give tilbage til lokalsamfundet? 

Samspillet mellem gæster og borgere spiller en væsentlig rolle for turismens sociale bundlinje, og en ny måling fra VisitDenmark viser, at et flertal af danskerne bakker op om turismen i deres lokalområde

VisitAarhus og Destination Vesterhavet arbejder målrettet for at øge tilfredsheden blandt borgerne – men med to forskellige udgangspunkter.

VisitDenmark har talt med de to destinationer om deres erfaringer med at involvere borgerne og gøre opmærksom om turismens positive effekter. 

2.200 frivillige 

I Aarhus er borgernes tilfredshed et ud af tre spor i turismestrategien, og destinationen er derfor glad for den nye undersøgelse, som viser, at 74 procent af borgerne bakker op om turismen. 

”Det er en helt central del af vores strategi, at Aarhusregionen både skal være et godt sted at bo og besøge, så borgerinddragelse er helt inde i kernen i vores arbejde, og vi gør en stor indsats for at sikre et lokalt medejerskab og engagement i turismen,” siger Pia Lange Christensen, adm. direktør i VisitAarhus. 

Hjørnestenen i arbejdet er VisitAarhus’ frivilligorganisation på 2.200 lokale borgere. De frivillige blev engageret, da Aarhus var europæisk kulturhovedstad i 2017, og er siden organiseret under VisitAarhus, hvor de fungerer som værter og hjælper til i forbindelse med større events, krydstogtanløb og andre aktiviteter i byen. 

”De frivillige er meget dedikerede og spreder positive ringe i vandet i hele byen. Det fungerer også utroligt godt over for gæsterne i byen, når det er borgerne selv, som fungerer som velkomstværter eller giver en hjælpende hånd,” siger Pia Lange Christensen og fortæller, at når krydstogtskibene anløber, står der en stor gruppe borgere på kajen for at tage imod. 

Som destination er de frivillige et stærkt kort i forhold til at få arrangementer og events op at stå, ligesom de har stor betydning i forhold til erhvervsturismen. Også de 430 partnervirksomheder er glade for at kunne trække på de frivillige kræfter – Ikke mindst under coronapandemien. 

Udlandet kigger mod Aarhus

Pia Lange lægger ikke skjul på, at man ikke kommer sovende til at organisere 2.200 frivillige. For de frivillige skal have noget igen. 

VisitAarhus arrangerer derfor sociale aktiviteter, som binder de frivillige sammen. Det kan være byvandringer eller arrangementer, hvor borgerne kommer ”bag scenen” og får oplevelser, som de ellers ikke ville have adgang til. De frivillige bliver del af et stærkt fællesskab og på den måde bidrager indsatsen også til den sociale bundlinje over for borgerne. 

”Det tager tid at bygge en frivilligorganisation op, og det kræver ikke mindst et stærkt medarbejderteam, der brænder for opgaven. Så det er en kæmpe arbejdsindsats, men også en stor gevinst for hele destinationen,” siger Pia Lange Christensen. 

Meget tyder på, at Aarhus har fundet opskriften på noget, der er interessant. Pia Lange Christensen og frivilligchef Ulla Svenningsen Lund bliver ofte bedt om at holde oplæg i udlandet, ligesom udenlandske og danske destinationer kommer for at besøge Aarhus for at høre mere om indsatsen. 

”Vi har ikke haft udfordringer med overturisme og trængsel som andre destinationer i udlandet. Så vi gør også det her for at være på forkant og ser det som en god investering,” siger Pia Lange Christensen.  

En del af kommunalvalget

Destination Vesterhavet står et helt andet sted, når det gælder om at inddrage borgerne. Her diskuteres turismen jævnligt i lokalmedierne, og opførelsen af blandt nye sommerhuse og feriecentre møder jævnligt kritik fra borgerne. 

Op til kommunalvalget sidste år var det heller ikke ældrepleje eller daginstitutioner, som fyldte mest i valgkampen, men netop turisme, fortæller adm. direktør for Destination Vesterhavet, Peer Kristensen. 

”Når man læser de lokale medier, kan man godt få et indtryk af, at et flertal af borgerne er kritiske over for turismen i vores område. Men passer det nu også? Undersøgelsen tegner et andet billede, og vi ved nu, at det er 5 procent af indbyggerne, der er kritiske. 69 procent bakker op, og det er et godt udgangspunkt at arbejde videre ud fra,” siger Peer Kristensen. 

For Destination Vesterhavet er det ikke et mål at omvende de negative borgere. Derimod vil Peer Kristensen gøre en indsats for at overbevise de neutrale borgere om, at turismen fører mere godt end skidt med sig. 

”Borgertilfredshed er helt klart et mål for os,” siger han. 

Flere fakta 

Under kommunalvalget var Destination Vesterhavet med til at arrangere borgermøder i de to kommuner Varde og Ringkjøbing-Skjern. Dels for at bringe fakta om turismen ind i debatten, dels for at påvirke debatten. 

”Vi er ikke bange for de kritiske holdninger, men debatten skal ske på et faktuelt grundlag. Derfor bruger jeg tid på at fremlægge fakta. Fx at fortælle, at de store luksussommerhuse udgør 1 procent af det samlede antal udlejningshuse på destinationen. Mange tror, at det er langt mere,” siger Peer Kristensen. 

Debatten med borgerne tages løbende i de lokale medier, men destinationen overvejer også, om borgermøderne skal gennemføres oftere. For det er Peer Kristensens erfaring, at vejen mellem borgere og turister er kortere, end mange tror. 

Fx har Destination Vesterhavet gennemført undersøgelser, som viser, at både borgere og turister har de samme ønsker, når det gælder om udvikling af destinationen. 

Overvejer I at bygge en frivilligbank op som i Aarhus? 

”Her i området lægger borgerne mange timer i frivilligt arbejde i idrætsforeningerne, og på nuværende tidspunkt vil det ikke give mening at begynde at bygge en indsats op som i Aarhus.” 

”Vi går en anden vej og arbejder blandt andet med regenerativ turisme, hvor turisterne giver noget tilbage til lokalsamfundet, når de er her. Fx er turisterne er med til at samle affald på stranden. Det har også en positiv effekt på borgernes oplevelse af turismen,” siger Peer Kristensen.

Undersøgelse: Danskerne bakker op om turismen i deres lokalområde   

Flere end syv ud af ti danskere vurderer, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for deres lokalområde. Det viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for VisitDenmark blandt 8.358 danskere. 

Danskerne er især opmærksomme på den store økonomiske gevinst fra turismen, og at turismen bidrager positivt til det lokale handelsliv, udvalget af spisesteder, kulturtilbud og aktiviteter. I storbyerne vægter danskerne også højt, at turismen bidrager til bylivet og stemningen. 

Ulemperne er især knyttet til trængsel, men også til udfordringer ved naturbeskyttelse samt slid på natur og omgivelser.

Bryder man resultaterne ned på destinationsniveau, bakker mellem 62 procent og 87 procent af borgerne op om turismen i lokalområdet. Andelen af kritiske borgere ligger mellem 0 og 8 procent.