Østerssafari ved Vadehavet

Kampagner sætter gang i tysk vækst

24.1.2020
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Tre nye delstater, to nye segmenter og en ny fortælling om Danmark skal være med til at sikre fortsat vækst i de tyske overnatninger i 2020.  

”De store tyske kampagner, som vi sammen med destinationerne, transportører og feriehusudlejere lancerer her i januar, skal skubbe yderligere til den positive udvikling i markedet. Det vil vi blandt andet gøre ved en skarpere segmentering og spille taktisk op af den tyske feriekalender,” siger Mads Schreiner, VisitDenmarks markedschef i Tyskland.

Årets kampagner for Die Dänische Nordsee og Die Dänische Ostsee er netop gået i luften, og de vil rulle over det meste af året med særlig vægt på at markedsføre de danske kyster i skuldersæsonerne op til og efter den danske sommerferie.

Hovedfokus for begge kampagner er som tidligere år de to store delstater Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen, hvor der findes en stor kritisk masse af tyskere med interesse for at holde ferie i Danmark. Men også nye tyskere vil i år blive eksponeret for budskabet om Danmark. Blandt andet er tre nye delstater tilføjet.

Potentiale på 21 millioner tyskere

I 2020 lanceres begge kampagner i den sydtyske delstat Hessen, mens Die Dänische Ostsee også markedsføres i delstaterne Sachsen og Sachsen-Anhalt, der ligger sydvest for Berlin. I alt kommer budskabet om Danmark ud i 11 delstater.

”I Sachsen og Sachsen-Anhalt finder vi mange af de målgrupper, vi arbejder med, når det gælder den danske østkyst. I år har de to delstater sommerferie til slutningen af august, og derfor har vi valgt at rykke ud i de her to nye geografiske områder med taktiske budskaber om holde ferie ved Die Dänische Ostsee,” siger Mads Schreiner.

Også på en række andre områder har kampagnerne for 2020 gennemgået forandringer. Blandt andet er der arbejdet med en dybere segmentering af målgruppernes præferencer i forhold til Ostsee og Nordsee, medieforbrug og fritidsinteresser.

Dertil kommer, at der i årets kampagner er tilføjet to nye Sinussegmenter, som er både yngre og mere digitale end de øvrige fem segmenter, som kampagnerne også er rettet mod.

Sinus er den segmenteringsmodel, som anvendes på det tyske marked. Modellen inddeler den tyske befolkning i grupper med fælles livsstil, værdier og forbrugeradfærd. I alt er der et potentiale på 21 millioner tyskere, som har en profil, udviser en adfærd og har ferie på et tidspunkt, som gør det interessant at markedsføre dansk kystferie i 2020.

De kommercielle partnere, som investerer i kampagnerne, får adgang til content og indsigt i medieplanerne, så de kan følge op på den interesse, som den samlede indsats skaber, og markedsføre egne tilbud og produkter over for de tyske turister, som har vist interesse for at rejse til Danmark.

Se de tyske TV-spot: 

Dänischen Nordsee
Foto: VisitDenmark
Dänischen Ostsee
Foto: VisitDenmark

Nyt visuelt udtryk

Kampagnerne består primært af online annoncering, der med målgruppetilpassede videoer på blandt andet Facebook skal øge interessen for at holde ferie ved de danske kyster. Dertil kommer et trykt magasin for henholdsvis Die Dänische Nordsee og Die Dänische Ostsee, som fra slutningen af januar distribueres til udvalgte husstande, samt en adressable TV-kampagne.

Det nye brandkoncept The Land of Everyday Wonder er indarbejdet i alt materiale, og når det gælder kampagnen for Die Dänische Nordsee, er også den nye vestkystfortælling Life out West indarbejdet i kampagnes visuelle udtryk.

”Tyskerne har taget godt imod vores Nordsee og Ostsee fortællinger, og vi glæder os til at se, hvordan det nye koncept bliver modtaget. De første tests så lovende ud, og forhåbentlig kommer vi til at skabe endnu bedre resultater med den nye fortælling og en endnu stærkere segmentering,” siger Mads Schreiner.

23 turismeaktører har i 2020 investeret i indsatsen på det tyske marked, heriblandt 13 destinationer og en række kommercielle samarbejdspartnere.

De to store tyske kampagner for Die Dänische Nordsee og Die Dänische Ostsee har siden lanceringen i henholdsvis 2013 og 2014 øget efterspørgslen efter Danmark på det tyske marked.

Fakta

Graf over udviklingen i tyske overnatninger i Danmark 2008-2018

Foto:-

Det tyske marked er i positiv udvikling. Overnatningerne er steget seks år i streg, idet de foreløbige overnatningstal for 2019 viser en vækst med 6,9 procent fra januar til november.

Bookingtal for feriehusudlejningen viser, at der ved udgangen af november 2019 var booket 10 pct. flere husuger i 2020. Disse tal er foreløbige, men giver en indikation af, at den positive udvikling ikke ser ud til at stoppe i 2020. 

Mere information om det tyske marked