Skagen strand

Nøgletal om dansk turisme

Turisterne forbruger i alt for 128 mia. kr. i Danmark. Turismen er dermed en vigtig brik i at skabe vækst, omsætning og arbejdspladser til hele Danmark. 

Fremgang for turismen i Danmark

De udenlandske og danske turister foretog i alt 53,9 mio. overnatninger i Danmark i år 2018, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er 3,0 pct. flere overnatninger end året før. Dermed blev 2018 endnu et rekordår i dansk turisme

Væksten er især drevet af de udenlandske turister, som foretog 3,4 pct. flere overnatninger i 2018, mens de danske turister foretog 2,7 pct. flere overnatninger. 

 

 

128 mia. kr. 


Omsætning skabt af turismen i Danmark i 2017

 

 

4,6%

 

Turismens andel af den danske eksport

 

 

161.000 job

 

Turismeskabte arbejdspladser

 

 

45,6 mia. kr. 

 

i moms, skatter og afgifter fra turismen

Bliv klogere på turismen i Danmark

Turisternes samlede forbrug på 128 mia. kr. i 2017 spreder sig over mange typer af varer og services, og er med til at skabe omsætning og beskæftigelse, også i erhverv som man normalt ikke forbinder med turisme.

For hver gang turisterne lejer et hotelværelse, spiser en is eller går på museum, så skaber de aktivitet og omsætning til det danske samfund. Derfor er turismen samlet set med til at skabe 161.000 job i Danmark, ifølge VisitDenmarks beregninger. Og det er tilmed arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet.

Turismen er et stort eksporterhverv
De fleste tænker nok ikke over det, men turismen er et af Danmarks store eksporterhverv. Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, svarer det til, at en dansk produceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. De udenlandske turister forbruger for i alt 54,8 mia. kr. i Danmark. Turismen står dermed for 4,6 pct. af den samlede danske eksport.

Flere turister uden for højsæsonen
En sund turismeøkonomi kræver et godt turistmix. Den danske højsæson er juni/juli/august, men turisterne holder ferie på forskellige tidspunkter. Fx er danskerne flittige gæster i feriehusene i juli, mens man i maj møder mange hollændere. Tyskerne kommer hele året, og i stigende omfang også uden for højsæsonen. Det gælder også andre nationaliteter. Faktisk liger 4 af 10 overnatninger uden for højsæsonen, når det gælder kyst- og naturferie.

Turisme uden for højsæsonen har mange fordele: Der er ledig kapacitet, og prismæssigt er Danmark rigtig konkurrencedygtig. Og med mere turisme uden for sæsonen går turismens arbejdspladser fra at være sæsonbetonede til at være helårs.