Play Video

Turistens Digitale Rejse

Turisten besøger i gennemsnit 38 websites, inden rejsebeslutningen træffes. En koordineret indsats skal sikre, at Danmark er synlig gennem hele turistens beslutningsproces. 

Smart Tourism

VisitDenmarks strategi 2017-2019

Markedsføring af Danmark

Opfattelsen af Danmark skal være positiv i resten af verden, hvis vi skal sikre fremtidens beskæftigelse og vækst. 

Årsberetning 2016-2017

Ekstra investeringer i markedsføringen har i 2016 givet den nødvendige gennemslagskraft, der skal til for at trænge igennem til turisten og øge rejselysten til Danmark.

Bestyrelse og direktion

VisitDenmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er den øverste myndighed med ansvar for den overordnede ledelse og fastlægger de generelle rammer for VisitDenmarks virksomhed.