To kvinder ved et bål på Tisvilde Strand

Stor opmærksomhed om VisitDenmarks internationale kampagner i 2021

6.10.2021
Foto: Daniel Villadsen

Turismen er en af brancher, der har været hårdest ramt af pandemien – og fortsat er det. VisitDenmark har i 2021 lanceret en lang række kampagner for at stimulere efterspørgslen efter Danmark så meget som overhovedet muligt. 

Af marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen, VisitDenmark 

2021 har indtil nu været en stor udfordring, når det drejer sig om covid-19’s påvirkning af turismen og muligheden for at tiltrække turister. Der skal to til tango, og turismen er afhængig af restriktioner i både afsender- og modtagerlandet. 

I Danmark er covid-19 ikke længere en samfunds kritisk sygdom, men vejen hertil har været lang, og andre lande står ikke et lige så godt sted.

VisitDenmark har nøje fulgt restriktioner og op- og nedlukninger på de prioriterede markeder, ligesom vi løbende har samlet og analyseret data for at følge, hvordan rejselysten og turisternes adfærd har ændret sig under pandemien. 

Hver eneste gang, der har vist sig en åbning, har vi sat vores internationale markedsføring i gang på de relevante markeder, blandt andet i samarbejde med destinationerne i Danmark.

Vi har gennemført en lang række internationale kampagner for at stimulere efterspørgslen efter Danmark så meget som overhovedet muligt. 

Over sommeren har vi lagt et ekstraordinært stort markedstryk på nærmarkederne, hvor mulighederne for at trække turister har været størst. I takt med at flere lande er åbnet, og restriktioner er lempet, har vi igangsat kampagner på flere markeder. 

Her i oktober kører vi kampagner i Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Storbritannien, Frankrig, Italien og USA. 

Også inden for mødeturismen er vi i gang. I foråret lancerede vi en dansk mødekampagne, og i september lancerede vi den hidtil største internationale mødekampagne i Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien. 

Flere kampagner på vej 

Nye aktiviteter venter i pipeline.

I næste uge lancerer vi en kampagne i anledning af, at den samlede rute for Tour de France bliver lanceret i Paris. Endnu et burst af ”Meget mere end Danmark” bliver lanceret op til jul, og vi planlægger netop nu en kampagne, der skal køre på nærmarkederne over vinteren for at skabe interesse for at holde ferie ved de danske kyster frem mod foråret. 

I forhold til København, som har været særligt ramt af pandemien, sætter vi yderligere fuldt tryk på markedsføringen i november og december sammen med Wonderful Copenhagen på en lang række markeder. 

Det er dog et langt sejt træk at få turisterne tilbage til 2019-niveau. 

Turisternes adfærd under pandemien har ændret sig radikalt. Bookinghorisonten er f.eks. meget kortere nu end før. Flytrafikken er kapacitetsmæssigt slet ikke oppe i gear, hvilket særligt påvirker turismen i København. Og flere undersøgelser peger på, at nogle turister fortsat er tilbageholdende med at rejse og igen skal vænne sig til, at verden er ved at åbne. 

Men der er også lyspunkter. Vi kan konstatere, at tyskerne aldrig før har booket så mange danske feriehuse i efteråret som i år. Og alle tal peger på, at der er et opsparet behov for at rejse, og at turisterne meget gerne vil ud igen, når det er muligt. 

Marketingresultater

Der er fra politisk side gennem forskellige hjælpepakker bevilliget cirka 100 millioner kroner ekstra til at genrejse turismen. Størstedelen af de økonomiske midler er ude og arbejde. 

De foreløbige synlige resultater af VisitDenmark og samarbejdspartnernes kampagner viser:  

At kampagnerne har været vist flere end 1,6 milliarder gange på tværs af digitale platforme, i magasiner, i radio og på TV. Og forbrugerne har set mere end 67 millioner minutters TV- og videoindhold om Danmark. 

Forbrugerne har interageret mere end 75 millioner gange med indholdet på sociale medier – det vil sige, de har klikket, liket, delt og kommenteret på vores indhold. 

Vores internationale presseindsats har resulteret i flere end 3.000 artikler i internationale medier – og det vel at mærke i en periode, hvor det har været vanskeligt at gennemføre internationale presserejser.

Markedsføring af Danmark og destinationerne i udlandet er en langsigtet investering for at skabe kendskab, inspiration og rejselyst hos turisterne.